Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moda w szkole na przestrzeni wieków

Każdy człowiek w społeczeństwie doskonale zdaje sobie sprawę, że moda to zjawisko, które jest w nieustannym rozwoju. Ciągłe zmiany, parcie do przodu czy wynajdowanie nowych krzyków mody – to elementy, które są, jak najbardziej normalne i zwyczajne w dzisiejszych czasach. Z perspektywy upływu czasu można wysnuć wniosek, że również w szkole jest obecny zmieniający się krzyk mody. Całość sytuacji można zaobserwować na przykładzie ubioru uczniów. Kilkadziesiąt lat wstecz, szkoła była miejscem, gdzie panowała harmonia i porządek, co do ubioru. Każdy był ubrany w taki sam sposób, czyli jednym słowem, w szkole każdego z uczniów obowiązywały mundurki. Brak tego typu stroju wiązał się z surowymi konsekwencjami. Wystarczyło, że upłynął pewien okres czasu, a we współczesnych szkołach, już od dawna nikt nie zna definicji takiego słowa, jak „mundurek szkolny”. Obecnie każdy do miejsca w którym się uczy przychodzi ubrany tak, jak tylko zapragnie. Nie ma znaczenia dzień, lekcja czy okres czasu. To, co uczeń chce ubrać, w tym przyjdzie do szkoły. Nikt nie może go za to ukarać, ani udzielić nagany. Na podstawie tej krótkiej sytuacji można wysnuć jasny i klarowny wniosek, że także w szkole obecna jest zmiana mody na przestrzeni kilkunastu czy też kilkudziesięciu lat. Co najciekawsze, ciągle ewoluuje.